Menu

Komentāri

Komentārs par Lietuvas Radio un televīzijas komisijas (LRTK) sankcijām, ierobežojot «REN TV Lietuva» saturu

08.01.2015
komentars-par-Lietuvas-Radio-un-televizijas-komisijas-sankcijam

Mediju koncerns «Baltijas Mediju Alianse» kā «REN TV Lietuva» licences turētāja pārstāvis uzskata, ka neierobežota piekļuve informācijai ir viens no pamatiem, kurā balstās jebkura brīva sabiedrība. Tiesības mediju vidē pastāvēt saturiski dažādiem televīzijas kanāliem ir viena no būtiskākajām demokrātiskas valsts priekšrocībām.

Mediju koncerna «Baltijas Mediju Alianse» valdes priekšsēdētājs Oļegs Solodovs: „Mūsu pozīcija ir tāda, ka īpaši šajā saspringtajā laikā Baltijas televīzijas skatītājus ir jānodrošina ar informāciju no dažādiem avotiem: gan ar lokālo pasaules aktualitāšu redzējumu, gan ar mūsu rietumu un austrumu kaimiņu skatījumu uz šiem procesiem.

Lietuvas radio un televīzijas komisijas (LRTK) 2015. gada 7. janvāra lēmums, nosakot satura ierobežojumus kanālam «REN TV Lietuva» norāda uz to, ka šīs uzraudzības institūcijas locekļu izpratnē Lietuvas sabiedrībai nedrīkst uzticēt pilnu informācijas spektru, un ka vienīgais risinājums tādējādi ir TV satura aizliegumi un cenzūra”.

Paliek arī neskaidrs, uz kāda pamata LRTK pieņem savus lēmumus, jo komisijas rīcībā nav autentiska «REN TV Lietuva» ieraksta. Tāpat šajā jautājumā nav uzklausīts kanāla licences izsniedzējs – Lielbritānijas mediju regulators «Ofcom». Līdz pat šim brīdim LRTK nav vērsies ne ar kādiem pieprasījumiem arī pie licences turētāja – kompānijas «Baltic Media Alliance Ltd” vai pie tās pārstāvjiem Baltijas valstīs.

Mūsu izpratnē LRTK lēmums par TV satura ierobežojumiem ir Lietuvas sabiedrību aizvainojošs un rada bažas par Lietuvas demokrātiskumu. Mēs izmantosim visus tiesiskos veidus, ko paredz Eiropas likumdošanas akti, lai aizstāvētu TV skatītāju tiesības.

Back
Back to top © 2009-2023 OS